தமிழ் மொழியை கௌரவித்த சிங்கப்பூர் நாடு

நம்முடைய தமிழ் மொழி பழமையான மொழிகளில் முதன்மையாக திகழ்ந்து வருகிறது. நம் நாட்டில் இன்னும் இந்தி, ஆங்கிலம் போன்ற வேற்று மொழிகளுக்கே முதன்மை இடம் கொடுத்து வருகிறோம்.

ஆனால் நம் அன்மை நாடான சிங்கப்பூர் தமிழ் மொழியை கௌரவித்துள்ளது. நம் நாட்டில் டிக்கெட் மற்றும் வங்கி போன்ற இடங்களில் கூட தமிழ் மொழி இல்லாத நிலையில் தற்போது சிங்கப்பூர் நாட்டில் தமிழ் மொழி முதன்மை ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

அங்குள்ள டிக்கெட் மற்றும் நவீன இயந்திரங்களில் தமிழ் மொழி இடம் பெற்றுள்ளது. கடல் கடந்தும் தமிழ் பெருமை சேர்த்துள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*